Joonisfilmide festival

Osale oma lasteaiarühmaga Tartu Lasteaed Annike „Joonisfilmide festivalil“ ! Projekti eesmärkideks on arendada laste üldoskusi, eriti aga tunnetus- ja õpioskusi ning sotsiaalseid oskusi, digivahendite toel. Joonisfilmi teema: Projekti käigus valmivad laste joonisfilmid ette antud teemal, milleks käesolevalt aastal on “Sõprus.” Antud teema on valitud taotluslikult, et tähelepanu pöörata koostööle, üksteise mõistmisele, tolerantsusele ja toetamisele. Tehnilised … Jätka Joonisfilmide festival lugemist