logo suurem

Kaunist eesti kirjanduse päeva!

🇪🇪 Täna on eesti kirjanduse päev.
✨Tartu Lasteaias Annike käivad lapsed, kelle kodune keel on eesti, vene, ukraina või mingi muu keel (nt leedu, inglise, kasahhi, hispaania jne). Iga keel on eriline ja väärtuslik! Rühmi ühendab aga see, et õppe- ja kasvatustegevus toimub ainult eesti keeles (nö tavaline eesti rühm või täielik keelekümblus) ja armastus eesti keele ja kultuuri vastu, olgu see siis lapse emakeel või teine keel, kasvab iga päevaga!
🐿Sellepärast on natuke erilisem koosseis Oravakeste rühmas, kus kõik lapsed on pärit Ukrainast. Paljud on küsinud, et kuidas neil läheb. Hästi läheb! Suurem osa selle rühma lapsi alustas eestikeelse õppega 2022. aasta septembris osalise keelekümbluse meetodil. Käesolevast õppeaastast on rühm ainult eestikeelne, sest juba sügisel lähevad meie pisikesed oravakesed kooli. Praeguseks saavad lapsed aru eestikeelsest kõnest, oskavad sellele reageerida, moodustada teemakohaseid täislauseid ning isegi natuke lugeda. Armastust eesti keele vastu kasvatab õpetaja Natalja Ljutov.
💙🖤🤍 Ilusat eesti kirjanduse päeva!
Lõik tänasest Oravakeste õppetegevusest, kus nad tutvuvad Sipsikuga, on meie YouTube kanalis https://www.youtube.com/watch?v=6IbqsmmRmFA&t=6s