logo suurem

Tere tulemast

Tartu Lasteaeda Annike

Meil on ainult eesti õppekeelega sõimerühmad, täielik keelekümblus (õppe- ja kasvatustegevuse ainult eesti keeles), tasandus- ja pervasiivne rühm, suur õueala, kvaliteetsed tugiteenused nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele lastele, huviringid (robootika, inglise keel, tantsuline võimlemine, lauluring, lastejooga), arendavad projektid (PRIA, Kasvame koos oma toiduga), asukoht kesklinna lähedal.

Meie lasteaias väärtustatakse koostööd, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust.

Uudised

Blog

3-4-aastaste inglise keel

Alates 18.10 on KOLMAPÄEVITI 16-16.45 võimalik käia inglise keele ringis (eesti keele baasil). Huviringi korraldaja on Keelekvärava Keeltekool. Sobib 5-6-aastastele lastele. Kuutasu 41 eurot (20%

Loe edasi »
Blog

5-6-aastaste inglise keel

Alates 16.10 on ESMASPÄEVITI 16-16.45 võimalik käia inglise keele ringis (vene keele baasil). Huviringi korraldaja on Keelekvärava Keeltekool. Sobib 5-6-aastastele lastele. Kuutasu 41 eurot (20%

Loe edasi »
Blog

Sügislaat

28. septembril peame maha juba traditsiooniliseks saanud Annikese sügislaada. Lapsed saavad Annikese raha eest nii “osta” kui ka “müüa” puu- ja juurvilju ja neist valmistatud

Loe edasi »

Meie lasteaias väärtustatakse koostööd, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust. Lasteaeda on tunnustatud Keelekümblusauhinna ja “Hea lasteaia” tunnusmärgiga.

 

Õuesõpe kuulub igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse juurde. Siia hulka kuulub ka taimede kasvatamine, nende ees hoolitsemine ja sellest toidu valmistamine. Lasteaed kuulub Kasvades Koos Oma Toiduga haridusasutuste võrgustikku.

Annikese lasteaias töötavad professionaalsed logopeedid ja eripedagoogid. Tasandusrühmades töötavad lisaks tugispetsialistidele eripedagoogiliste kompetentsidega rühmaõpetajad. Avatud on ka sobitusrühmad ja pervasiivse arenguhäirega laste rühm.

Dronootika Erahuvikool viib läbi robootika ringe. Keelevärava Keeltekool pakub inglise keele ringi. Koolieelikud käivad aga rahvatantsuringis eesti ja vene rahavatantse tantsimas.