logo suurem

Lastevanemate koosolek

Head lapsevanemad,
ootame teid õppeaasta alguse lastevanemate koosolekule 30.08.2022 kell 17.00, kus tuleb juttu sellest:
1) Kuidas toetada last lasteaeda harjutamise perioodil?
2) Kuidas toimub keeleõpe lasteaias?
3) Millised tugispetsialistid toetavad lapse arengut lasteaias?
4) Mis on Eliis?
5) Kuidas lapsevanemad ja hoolekogu on kaasatud lasteaia töösse?
Pärast üldkoosolekut toimuvad rühmakoosolekud.