logo suurem

Tere tulemast

Tartu Lasteaeda Annike

Meil on ainult eesti õppekeelega sõimerühmad, täielik keelekümblus (õppe- ja kasvatustegevuse ainult eesti keeles), tasandus- ja pervasiivne rühm, suur õueala, kvaliteetsed tugiteenused nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele lastele, huviringid (robootika, inglise keel, tantsuline võimlemine, lauluring, lastejooga), arendavad projektid (PRIA, Kasvame koos oma toiduga), asukoht kesklinna lähedal.

Meie lasteaias väärtustatakse koostööd, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust.

Uudised

Blog

Robootika huviringid

Lugupeetud lapsevanemad! Avatud on registreerumine Dronootika Erahuvikooli huviringidesse, mis toimuvad Tartu Lasteaed Annikeses. Avatud on järgmised huviringid: Lego ja robootika huviring I rühm  – Teisipäeviti kell 17:00-17:45. Eesti

Loe edasi »
Blog

Töökuulutus

Rühmaõpetaja ja õpetaja abi – ootame sind oma meeskonda! Saada oma CV katrin.nurm@raad.tartu.ee. Täpsem info 5145562. Tööle asumine esimesel võimalusel.

Loe edasi »

Meie lasteaias väärtustatakse koostööd, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust. Lasteaeda on tunnustatud Keelekümblusauhinna ja “Hea lasteaia” tunnusmärgiga.

 

Õuesõpe kuulub igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse juurde. Siia hulka kuulub ka taimede kasvatamine, nende ees hoolitsemine ja sellest toidu valmistamine. Lasteaed kuulub Kasvades Koos Oma Toiduga haridusasutuste võrgustikku.

Annikese lasteaias töötavad professionaalsed logopeedid ja eripedagoogid. Tasandusrühmades töötavad lisaks tugispetsialistidele eripedagoogiliste kompetentsidega rühmaõpetajad. Avatud on ka sobitusrühmad ja pervasiivse arenguhäirega laste rühm.

Dronootika Erahuvikool viib läbi robootika ringe. Keelevärava Keeltekool pakub inglise keele ringi. Koolieelikud käivad aga rahvatantsuringis eesti ja vene rahavatantse tantsimas.