logo suurem

Tere tulemast

Tartu Lasteaeda Annike

Meil on ainult eesti õppekeelega sõimerühmad, täielik keelekümblus (õppe- ja kasvatustegevuse ainult eesti keeles), tasandus- ja pervasiivne rühm, suur õueala, kvaliteetsed tugiteenused nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele lastele, huviringid (robootika, inglise keel, tantsuline võimlemine, lauluring, lastejooga), arendavad projektid (PRIA, Kasvame koos oma toiduga), asukoht kesklinna lähedal.

Meie lasteaias väärtustatakse koostööd, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust.

Uudised

Blog

Lastejooga uuel õppeaastal

MTÜ Õnneliku lapse joogastuudio pakub võimalust avada Annikese lasteaias joogatundide rühmad alates septembrist. Uue õppeaasta alguses on ka lapsevanemate koosolek ja siis tuleb Margit Liias

Loe edasi »
Blog

Avame 2 eesti sõimerühma

Anname teada, et alates 01.09.2023.a. avame kaks ainult eesti õppekeelega sõimerühma. Mille poolest erineb täieliku keelekümbluse ja eesti õppekeelega rühm? Täielikus keelekümbluses keskendutakse lõimitud aine-

Loe edasi »
Blog

Teeme LAPSELE pai

Lastepäeval kingime oma lastele aega! Eeskujuliikumise Valge õhupall algatusel ja eestvedamisel kutsutakse kõiki 1. juunil tähistama lastepäeva ning kinkima lastele väärtuslikku aega. Teeme üheskoos lastele

Loe edasi »

Meie lasteaias väärtustatakse koostööd, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust. Lasteaeda on tunnustatud Keelekümblusauhinna ja “Hea lasteaia” tunnusmärgiga.

 

Õuesõpe kuulub igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse juurde. Siia hulka kuulub ka taimede kasvatamine, nende ees hoolitsemine ja sellest toidu valmistamine. Lasteaed kuulub Kasvades Koos Oma Toiduga haridusasutuste võrgustikku.

Annikese lasteaias töötavad professionaalsed logopeedid ja eripedagoogid. Tasandusrühmades töötavad lisaks tugispetsialistidele eripedagoogiliste kompetentsidega rühmaõpetajad. Avatud on ka sobitusrühmad ja pervasiivse arenguhäirega laste rühm.

Dronootika Erahuvikool viib läbi robootika ringe. Keelevärava Keeltekool pakub inglise keele ringi. Koolieelikud käivad aga rahvatantsuringis eesti ja vene rahavatantse tantsimas.