logo suurem

Tere tulemast

Tartu Lasteaeda Annike

Meil on ainult eesti õppekeelega sõimerühmad, täielik keelekümblus (õppe- ja kasvatustegevuse ainult eesti keeles), tasandus- ja pervasiivne rühm, suur õueala, kvaliteetsed tugiteenused nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele lastele, huviringid (robootika, inglise keel, tantsuline võimlemine, lauluring, lastejooga), arendavad projektid (PRIA, Kasvame koos oma toiduga), asukoht kesklinna lähedal.

Meie lasteaias väärtustatakse koostööd, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust.

Uudised

Blog

Uute lastevanemate koosolek

Hea lapsevanem, kui sinu laps alustab uuel õppeaastal oma lasteaiateed Annikese lasteaias, siis oled oodatud 29.augustil kell 16.30 uute lastevanemate koosolekule. Peamisel ootame sõimarühmade lapsevanemaid,

Loe edasi »
Blog

Suvi ja puhkused 2023

Suvekuudel töötavad valverühmad: Liblikad+Pääsukesed (Liblikate rühmaruumis) Leevikesed+Mesimummud (alates 07.07) Tähekesed+Lepatriinud (Tähekeste rühmaruumis) Oravakesed+Siilikesed Mesikäpad+Pihlakad Pääsukesed+Päiksekesed (Päiksekeste rühmaruumis) Sinililled   Juhtkonna puhkused: Direktor 21.06-03.08.2023 Õppealajuhataja 21-22.06/17.07-18.08.2023

Loe edasi »

Meie lasteaias väärtustatakse koostööd, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust. Lasteaeda on tunnustatud Keelekümblusauhinna ja “Hea lasteaia” tunnusmärgiga.

 

Õuesõpe kuulub igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse juurde. Siia hulka kuulub ka taimede kasvatamine, nende ees hoolitsemine ja sellest toidu valmistamine. Lasteaed kuulub Kasvades Koos Oma Toiduga haridusasutuste võrgustikku.

Annikese lasteaias töötavad professionaalsed logopeedid ja eripedagoogid. Tasandusrühmades töötavad lisaks tugispetsialistidele eripedagoogiliste kompetentsidega rühmaõpetajad. Avatud on ka sobitusrühmad ja pervasiivse arenguhäirega laste rühm.

Dronootika Erahuvikool viib läbi robootika ringe. Keelevärava Keeltekool pakub inglise keele ringi. Koolieelikud käivad aga rahvatantsuringis eesti ja vene rahavatantse tantsimas.